:: فرم شعر ::

کد رهگیرى این فرم: P496-F554-U0-N528140          
[ چاپ فرم ]

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

کد ملی:

تاریخ تولد:

شماره تماس:

پست الکترونیک:

محل زندگی:استان:...شهرستان:...شهر:...
 

سابقه شرکت در جشنواره های ملی:...استانی:...
تمایل شرکت در کدام موضوع را دارید:
 تجلیل از خدمات کادر درمانی
 همبستگی ملی
 فاصله گذاری اجتماعی
 کرونا و مشارکت های مردمی
 تغییر سبک زندگی
 مسئولیت های شهروندی
تمایل شرکت در کدام قالب را دارید:
 کلاسیک فارسی
 کلاسیک ترکی
 سپید فارسی
 سپید ترکی
 ترانه فارسی
 ترانه ترکی

لطفا شعر خود را ارسال نمایید:

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت