ترنم سلامت- اهداف جشنواره
اهداف جشنواره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/1 | 
  • حساس سازی جامعه هنری به حوزه سلامت خصوصا بیماری کووید ۱۹
  • انتقال تجربیات و آموخته های بحران کرونا به آیندگان در غالب شعر و عکس
  • گردآوری گنجینه ملی اشعار و عکس های لحظات خدمت مدافعان سلامت
  • تولید موسیقی از اشعار برگزیده جشنواره
  • تجلیل از ایثار مدافعان سلامت در بحران کرونا ( با عکس و ترانه)
نشانی مطلب در وبگاه ترنم سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=297.19630.47489.fa
برگشت به اصل مطلب