ترنم سلامت- موضوعات جشنواره
موضوعات جشنواره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/1 | 
  • تجلیل از خدمات کادر درمانی 
  • همبستگی ملی
  • فاصله گذاری اجتماعی
  • کرونا و مشارکت های مردمی
  • تغییر سبک زندگی
  • مسئولیت های شهروندی
  • موضوع عکس شکار لحظه های خدمت رسانی خادمان سلامت
نشانی مطلب در وبگاه ترنم سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=297.19629.47488.fa
برگشت به اصل مطلب